RES. CM Nº 00030/2015

Ratifica res pres N° 102/2015 (feria judicial)