RES. CM Nº 00184/2015

Ratifica res pres N° 918/2015 (licencia Dra. Petrella subroga Dra. Larrea)